Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

 

Flyfoto Vega på postkort, Foto Widerøes Flyveselskap AS (fra J. Suul samling)

brukt 4 XI 1937 Brønnøysund.

 

 

 

I Norges offentlig statistikk

digitalisert publikasjoner

finnes mye intresant statistikk

også om

POSTVERKET

i Norge

(se Annen samferdsel)

 

Her er et sammensatt utdrag for Vega

 

 

 

Poststed/År

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

Vega kommune

/folketall

2414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremsteinen feltpoståpneri

200

120kr

143kr

87kr

78kr

70kr

54kr

 

-

-

Gladstad

 

 

 

 

 

 

10900

 

15600

20800

Hysværøyan

1600

2100

1900

1600

2700

2400

2500

 

1200

2600

Igerøy

2100

2700

1800

2700

2400

4100

3800

 

3000

3700

Rørøy

13700

13900

15200

15400

15700

18700

18000

 

9100

12100

Skjærvær

feltpoståpneri

600

400

300

900

329kr

-

-

 

 

 

Sundsvoll

5500

4600

5400

6300

5600

6000

6000

 

6000

6500

Kirkøy

4600

3200

4300

3900

7800

7700

7900

 

10100

13000

Muddvær

 

 

 

 

 

 

31kr

 

500

900

Veigsteinen

2500

3000

2000

2400

2900

3500

2800

 

1400

2100

Vikasjøen

4600

4600

3300

3200

3200

3500

3500

 

4100

4600

Ylvingen

2600

2100

2200

2000

2500

2900

2600

 

2300

3500

Tjøtta

kommune

Kilvær

6000

5900

5600

4800

3500

3500

4000

 

4500

5100

Lånan

900

500

1100

700

800

700

500

 

500

700

Skålvær

2600

2500

2300

2700

2900

2400

3900

 

1700

3600

Skogsholmen

1500

1800

2000

2700

2500

2500

3300

 

2300

3500

Tåvær

2000

1900

2000

1900

1800

2400

2400

 

1300

2300

Bremstein og Skjærvær feltpoståpneri åpent i fisketiden januar – april hvert år.

 

 

Bremstein poststed ble nedlagt 1.10.1922/ deretter feltpost åpent i fisketiden januar – april, for 1932 - 41 tall solgte frimerker i kroner/ i 1932 200 seninger/- sendinger uoppgitt / mangler statistiske tall.

det samme for Skjærvær

 

 

 

 

NOS (statistikk)/Postverket

Antall alminnelige brev og rek.sendinger sendt fra poststeder i Vega.

Oppgaven er statistisk omtrentlig (avrundet til nærmeste hundre) fra hvert enkelt sted. Hva som er med i tallene er fra år til år er variabelt.

I tillegg kommer til inn og utland pakker, verdibrev etc, kort, og post med reisende/postekspedisjoner på båter som har vært i distriktet. Det anslås at 1-2 % av faste poststeders postmengde, mellom årene 1888 og 1964 ble levert om bord på postekspedisjoner/dampskip.

 

I tillegg må en også regne med mottatt post fra inn og utland til hvert poststed, andre ekspedisjoner og tjenester, kvtteringer, postbanken fra 1950 ... ..........................................................

 

 

 

 

Poststed/År

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Vega kommune

/folketall

 

2095

2014

2155

 etc

 

 

 

 

 

Gladstad

 

51400

77700

85000

 

 

 

 

 

 

Hysværøyan

 

3000

3000

3300

 

 

 

 

 

 

Igerøy

 

5000

1800

Nedlagt 1964

Rørøy

 

15400

6600

Nedlagt 1964

Sundsvoll

 

9400

3500

Nedlagt 1964

Kirkøy

 

18900

18900

16200

 

 

 

 

 

 

Muddvær

 

2300

2500

1400

 

 

 

 

 

 

Veigsteinen

 

4600

3800

Nedlagt 1964

Vikasjøen

 

7900

3800

Nedlagt 1964

Ylvingen

 

5800

4200

5600

 

 

 

 

 

 

Tjøtta kommune

 

Vega                                                                     

kommune

Kilvær

 

2100

1900

1600

 

 

 

 

 

 

Lånan

 

2600

2000

2300

 

 

 

 

 

 

Skålvær

 

2300

2400

2000

 

 

 

 

 

Alsta-

haug

Skogsholmen

 

2400

2500

1600

 

 

 

 

 

 

Tåvær

 

2100

1900

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

For poststedene

 

Bukkøy

Flatåsen

Hongsetsjøen

Floa

 og

Reisende postekspedisjoner

 

Foreligger det ikke tall-statistikk, noe som trolig betyr at postmengden ikke har vært særlig stor, men alikevel har vært av betydning for stedene.

 

 

 

Hmmmmm.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 815
since 2008/May/25
It took 0.0982 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved