Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

Vegstein

poststed

 

 

Poststedet lå på handelsstedet og dampskipsanløpstedet Vegstein, og ble opprettet i 1.7.1908 og nedlagt 31.5.1979.

VEGSTEINEN poståpneri opprettet administrativt under Namsos postkontor, og fra 1.7.1911 lagt under Brønnøysund postkontor. Poståpneriet endret navn til Veigsteinen fra 1.10.1921. Ble senere omgjort til brevhus I den 1.9.1964. Ny postadresse ble fra 1.9.1979 Vegstein, 8980 Gladstad.

 

 

 

 

Poststedet hadde 5 kjente poststempel:

1. SL Vegstein 1.7.1908 – 1.10.1921.

2. SL Veigsteinen 1.10.21 - 

3. HJ-SL Veigsteinen 29.12.1931 – 7.2.1933.

4. SA Veigsteinen 7.2.1933 – 1959

5. HJ-SL Veigsteinen 1959

6. I22 Veigsteinen 11.2.1959 – 31.5.1979

 

 

 

Veigsteinen 1.11.1968 (6/I22)

 

 

Brevkort med ukjent motiv sendt fra handelsstedet Vegstein 23.XII.1912 til Bukkøy via Skogsholmen (nk 98/3 øre lokal- porto, stempel 1).

 

 

 

 

 

   

 

Postkort med 7 øre og 20 øre porto stemplet Veigsteinen 31.12.1938 og 23.12.1958(stempel nr. 4).

 

Utsnitt av postkort ca 1930 med deler av havna på Vegstein. Dampskipsekspedisjon og kai til venstre på kortet, og litt utenfor kanten på kortet.

 

 

 

Poståpnere:

 
Handelsmann Ulrik Ulriksen 1.7.1908 (f. 1880).
Helge Ulriksen konstituert fra 1.7.1942, fast ansatt 1.12.1942 (f. 1921) - 1964.

Brevhusstyrer:

 
Helge Ulriksen 1.9.1964 (f. 1921) - 31.5.1979.

 

Postkort med motiv fra onn på Vegstein gård. Utgitt av handelsmann Ulrik Ulriksen ca. 1915.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 300 871
since 2008/May/25
It took 0.0794 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved