Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

Postale spor etter utvandringen til Amerika

1869 -1910


En sjeldenhet fra 1883:


 

 

Konvolutt med nk 28, 25 øre matt fiolett (skravert posthorn 1877) og nk 39, 20 øre rødlig brun (21 millimeter posthorn 1882) på et rekommandert brev til USA i 1883. Frimerkene er annullert med blekkryss noe som var vanlig når det ordinære stemplet var til reparasjon eller på annen måte utilgjengelig. Brevet er sendt fra Vega som dokumenteres av håndskrevet Vegø 1/8 83 øverst i høyre hjørne på konvolutten. Brevet er sendt rekommandert NORGE R nr 1 (faktisk det første dette året skal vi forstå stemplet riktig), via Rørøy med dampskipet Torghatten og med forløperen til hurtigruten. Dvs. statens dampskip over Brønnøysund som dokumenteres med postekspedisjonen ombord, stemplet HMRFST D. HMBRG den 2.8.1883. På baksiden er den transittstemplet NEW YORK i 1883 med ankomst i september. En skjeldenhet selv om brevet er noe medtatt, noe som var helt vanlig etter en så lang reise. Jeg antar at brevet har kommet frem til "Eden Post Office Lincoln Dakota Trr Nort Amerika" og til mottakeren. Og senere har havnet i Norge via en filatelist eller at slektninger har tatt med seg brevet ved et besøk i Norge, men hvem vet. Det interessante er at brevet er adressert til:

Mis. Thrine Oddesen Færseth in care of G Gulbransen

(Frk. Trine Oddesen Færseth)

 Og da kan man jo bare undre seg over hvem disse menneskene var. Bortimot 750 tusen mennesker emigrerte fra Norge til andre land i disse 100 årene heriblant til USA. Fra Vega ca. 95 personer frem til 1900 og enda flere i begynnelsen av det 20 århundre, i alt ca 500 personer. Mottakeren av brevet hørte nok til Oddesen - slekten (Sundsvoll - Færseth), og kanskje er hun født i Amerika.

 


I 1883 var porto for et brev til utlandet 25 øre og rek-gebyret 20 øre. Brevet har derved korrekt porto på 45 øre. En hel formue i de dager og innholdet i brevet var kanskje veldig viktig.


Her er et til i samme spor fra 1885


NK 23 og 38 - enkeltmerke 3 øre skravert og to enkeltmerker 10 øre uskravert = 23 øre stemplet "Vegø 19.1.1885" på underfrankert , men ikke portobelagt, konvolutt sendt til Dakota, U.S.A. Ankomst-stemplet "Dakota MAR 3 1885".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det finnes på nettet spor etter etter en Trine Farseth som er født i ca. 1856 på Vega, Nordland gift med Olaus Abartinius Christiansen  i 1877. Det er videre registrert en sønn født i 1882 med navnet Karl Farseth.

 

Olaus Martinius Christiansen Farseth emigrerte til USA i 1880 (Olaus Kristiansen, født 1852, fra Næss). Han ble iflg. oversikt over utvandringen til Amerika ordinert til prest i 1887 (også kaldt Præsten Færset) og hadde sitt virke i bl.a. i Wiconsin og North Dakota. Han utga i 1904, 1910 og 1911 (Minneapolis) noen bøker om religionsundervisning og om menighetsarbeide.

Hans hustru var Nikoline I. K. Oddesdatter født 1856, med dattern Anne Katherine født 1880, fra Færset emigrerte også i 1883 til Amerika etter sin mann Olaus. Er Thrine Farseth den samme som Nikoline Oddesdatter eller er det datteren "Katherine", eller er det en annen forklaring eller sammenheng her, eller er det ikke riktig i det hele tatt. Vel...........ikke lett å finne ut av, kansje noe andre vet? Hadde de flere barn? .......på den tiden hadde de fleste familier det!

 

Det som gjør slektsgranskning noe vanskelig, med dette som ugangspunkt, er at uttale og skrivemåte på navn endrer seg undervegs, og man gjorde en tilpasning til "amerikansk" av navn, man tok også gjerne nytt etternavn etter stedet i Norge man flyttet fra, som feks. at Færset ble til Farseth, omskrev og forenklet navn, etc. Årstall kan være feil. Steder der emigrantene slo seg ned ble gjerne også oppkalt etter lokale norske grender og steder...........

 

 

                          ------------------------------------

 Her er et postkort med motiv fra Eidem på Vega, brukt i november

 1912 postsendt i USA, fra Bruno Minn. Minner fra gamlelandet -

 

 


senderen "Olive" utvandret fra Vega til USA, har tatt med seg postkortet fra Norge, og senere brukt og sendt postkortet som en hilsen til Mor og til gode venner.

 

                        Sånn omtrent fra Bruno til Moorhead i 1912

                  I dag 230 miles eller 4,5 time med bil langs vegen......

 

 

Norwegiania /steder i andre land med

norske navn også fra Vega 

Hallvard Slettebø s side


Kilder:

Vega bygdebok bind III

Utvandrerne. Emigranter fra Vega 1869 - 1929 (til Amerika), Håkon O. Wika, 1975.

Slektregistre/kilder på internett


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 864
since 2008/May/25
It took 0.1027 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved