Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

Trykkemetoder

MEMEL stamps/frimerker

med overtrykk

 

Boktrykk eller høytrykk (typografi) er trykking av tekster eller bilder, her frimerker med blysats, kobbersats eller lignende, hvor de høyeste delene på trykkplaten, under press, avsetter farge på papir. Boktrykk gir en karakteristisk utforming på papir ved at fargen er ganske jevn, men åpen pga. fargespredningen, og får en typisk fargekant i ytterkanten av bildet, bokstavene eller tallene som her:

 

 

(I bildet er grønn farge og rød farge utrørt i boktrykk, og blå farge i steintrykk.)

 

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ytrykk_%28grafikk%29

 

http://typografi.org/

http://no.wikipedia.org/wiki/Typografi

 

Dyptrykk er motsatsen hvor fargen avsettes fra de lavere deler /utskårne deler av trykkplaten, og trykket kan også være skåret i bly, sink etc. eller etset i platen ved hjel av lakk/syrer. Dyptrykk gir en mye jevnere og glidende fargedeling.

 

Senere er det kommet til flere måter å utføre disse trykkene på som ståltrykk, hvor det er brukt stålruller, gummi, etc. som utføres etter et bestemte måter med å overføre originalen til platen/rullen på og trykket til papiret på.  I 1915 -25 er ikke dette aktuelt.

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Dyptrykk

 

Steintrykk (litografi) er en annen form for trykk som gir en annen utforming uten boktrykkets karakteristiske fargekant og fargeavsetning/fordeling. Denne trykkmetoden ble senere utviklet til offsettrykk hvor trykket avsettes på et annet medium feks. en gummiduk og dette gir et mye klarere og bedre trykk:

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Litografi

http://museumstrykkeriet.piczo.com/lithografioffset?cr=6&linkvar=000044

http://no.wikipedia.org/wiki/Offsettrykk

 

Silketrykk / seriegrafi er en metode for trykking som jeg ikke har sett brukt på frimerker fra mitt samleområde.

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Serigrafi

 

 

Frimerker

 

For å se forskjellene på ekte og falske trykk i frimerkebildet, papir og lim, må det brukes mikroskop i forstørrelsen 500 – 1000 ganger. Trykkmetode i frimerkebildet, farger og detaljer, overtrykk, papirvariasjoner og lim, tagging av merker og andre variasjoner er viktige elementer i frimerkeproduksjonen, som for et utrenet øye ser helt normalt ut. Ingen frimerkekatalog konstaterer forfalskningens karakteristika, kun at det finnes del eller helforfalskninger. Forfalskere bruker selvsagt samme trykkemetoder og kjemi, men kan faktisk ikke klare å produsere frimerker i samme nøyaktighet som originalen, det vil alltid være forskjeller i trykk, farger og utforming og detaljer i merkebildet som et trenet øye kan se.

 

 

 

  Man må bare vite hva man skal se etter, dvs. kjenne originalen.

 

Da finner man enkelt forfalskningene.

 

 

I gamle samlinger og frimerkepakker fra Memel har jeg funnet forfalsninger i innholdet fra ca. 50 % - 100 % til ingen. På nettauksjoner finnes disse også, enten fordi selger ikke kjenner disse forfalsningene eller bevisst selger disse som ekte.

 

Kunnskap om; gjelder alle former for trykk i originalen, overtrykk, papir og lim, og brukte merker med falske stempel og feildaterte stempel. Ekte stempel er også brukt i feil periode. Brev og konvolutter er også forfalsket, på en måte, med manglende stempel og etiketter, og overfrankeringer, såkalte handlerbrev og filatelistisk frankerte brev. Flypost som ikke er flypost, ol.

 

 

Typiske ekte bok- og steintrykk.

 

Særlig gjelder dette verdigfulle ubrukte og stemplede merker, enkeltvis og på brev, men også billige merker er forfalsket for å fylle huller i frimerkesamlinger og frimerkepakker.

 

 

Papir:

Finnes i flere typer, billig og kostbart papir, og farget eier hvitt papir, og her kan du kun se det ved å sammenligne med originalen, kvalitet og tykkelse.

 

Lim:

Loddrette eller vannrett stripet lim, gult eller hvitt, også her må originalen frem.

 

Tagging:

I flere utførelser og mål, også her må original tagging på grunnmerket kjennes.

 

 

Norske frimerker

er til sammenligning med feks posthornmerkene

 

 

Nk 43 a

Karateristisk trykk i boktrykk

 

 

også trykket i boktrykk (1855 (1871) – 1929), dyptrykk (1937 – 1952) og senere i ståltrykk (1962 – 1978) og (1997) i offset, og fra (2001) i flerfarget offset. På andre frimerker er det i senere trykk brukt andre trykkemetoder. I 1863-1866 ble nk 6 - 10 tykket  i stentrykk.

 

Kilder:

Posthornmerker

 

Norgeskatalogen 2014

 

Stamp printing methods

 

How stamps are printed

 

 

How stamps are printed

 

 

 

 

2014

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 313 315
since 2008/May/25
It took 0.0872 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved