Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 


Fattigkommisjon - Fattigstyre

 hadde vi som i andre kommuner også i Vega

før 1900 -


(saml. EHJ)


Brev fra Værøy Fattigkommissjon til Fattigkommissjonen i Vega, 
VÆRØ 13.9.1896. Her kan man jo bare tenke seg hva brevet har inneholdt......
........dette er også en del av norsk historie, neppe noe særskilt fenomen, men interesang del av posthistorien........ Lurer mange ganger på hva slike brev inneholdt, var det om en stakkar som trengte hjelp og fikk det? (Noen som har brev med innhold......?)

"Fra helbrevenes tid, går det fram at de ofte brevvekslet for å få det ene fattigstyret til å betale for et av sitt sogns dårligstilte som nå bodde i det andre sognet. Og noen ganger var det snakk om å spore opp slektninger som kunne betale for et eller annet, f eks begravelse. En gang har jeg sett et dødsbo med beskjed til et av fattigkommisjonens ofre om at vedkommende hadde arvet penger... det er vel det mest positive jeg har lest i disse.";  M. Gabrielsen/FeR.

Hva er fattigkommissjon/Fattigstyre?

Etter 1900 -


(egen. saml.)


Brev fra Vega Fattigstyre, adr. Kirkøy sendt til Fattigstyret i Brønnøysund med en av Torghattens båter, Sør-Helgeland B 19.II.1936.

Det nærmeste vi kommer dette i dag er vel kommunens sosialkontor (men uten direkte sammenligning).

Med en svært interesang historisk side av samfunnets utvikling lovmessig for "fattiglemmer, trængende, de ubemidlede og fattige".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 867
since 2008/May/25
It took 0.0833 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved