Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 
Biposten
(båtpost)
på Vega og omegn.

Er et nokså uklart emne i og med at det finnes få kjente postale spor for Vega`s del etter denne delen av private og statens postale virksomhet. Også da det ble opprettet postruter i Nordland i 1763 og Nordland postkontor ble opprettet i 1805. Det var dyrt å sende brev, og det var vanligvis bare prestene, handelsmenn og rikere folk som hadde muligheten til dette, enten med privat skyss og egne husfolk, eller ved leilighetsskyss. Først i 1855 når det første Norske frimerke ble utgitt samtidig med at enhetsporto ble innført ble det mer vanlig å sende brev for folk flest.

Hva er bipost? - I det legges det til grunn frakt av post frem og tilbake fra utkanten i postområdet til hovedpostrute eller hovedpostkontor.

Av skriftlige kilder kan en finne at:

1. Post mellom Gladstad prestegård - Tjøtta prestegård - Brønnøy prestegård har vært fraktet med leilighetsskyss eller med egne skysskarer, eller som pliktarbeide etter behov. Som oftest mellom prestegårdene.
2. Kommunal bipost fra Vega (Rørøy) til Forvik, posten ble hentet der og brakt til Nordland postkontor, antagelig fra opprettelsen av Nordland Postkontor på Terråk, kanskje noe senere og til i 1842 eventuelt i 1853 når Vegø postkontor ble opprettet i Rørøy. Postverket/staten overtok nemlig de kommunale og private bipostrutene i 1842. Bipost ble da opprettet av staten mellom Vega prestegård og Tjøtta prestegård, senere Alstahaug prestegård (Schieggenæs) og videre til Vefsn prestegård. På Schieggenæs ble posten sendt sør eller nordover med båtposten.
3. Senere bipost fra Rørøy til Brønø (Brønnøysund) til hovedpostruten (med dampskip fra 1863) og frem til i 1879 da Torghatten Dampskipselskap AS ble opprettet og overtok frakten av posten mellom lokale poststeder og postkontorene i hovedpostruten.
4. Etter at vegene ble bedre på 1930-40 tallet ble det etter hvert rute med buss og lastebil som fraktet post mellom poststedene.
5. I 1964 ble mange av poststedene på hovedøya Vega nedlagt og det ble opprettet landpostbud og etter hvert postombæring fra postkontoret på Gladstad.


Den bipostruten mellom Vega og fastlandet som vel er mest kjent er vel båtposten utført av Henrik Johannessen. Han hadde i 1878/79 en lønn på kr. 832 kr årlig for å frakte post mellom Vægø og Brønø i kontrakt med statens postvesen. Når han begynte og sluttet med denne viktige biposten med robåt/seglbåt er ikke kjent men en kan anta at det var i 1879.

Hovedpostrutene i Nordland gikk over innherred til med båtpost til Nordland postkontor (1805) og videre nordover til Gildeskål, Bodø og Tromsø og tilbake. I 1838 satte staten inn postrute med dampskipet Prinds Carl langs kysten, etter hvert også flere skip. Denne rute ble også privatisert i 1893, og finnes til sammenligning i det vi i dag kjenner som Hurtigruten. I glansdagene gikk dampskipsruten mellom Hamburg og Vardø. I 1875 -79 gikk dampskipene også innom Vegø et par sommere men det ble med det. Det tok for lang tid og det var for vanskelige farevann (farleiene på sjøen var da ikke merket og båtene gikk hovedsakelig så lenge det var lyst). Helgelandske prøvde også å ta inn i sin rute Vegø fra 1867 - 1870, men prioriterte ikke dette i forhold til sitt ruteområde nordover, så det ble også med det inntil Torghatten Dampskipsselskap AS ble opprettet i 1878/79 og satte inn båtruter i øyene.


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 818
since 2008/May/25
It took 0.0890 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved