Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

Reisende postekspedisjoner på Helgeland og Vega
Kapittel 3

M/S Torghatten
Her ser vi MS Torghatten i fart, på et gammelt foto (ukjent fotograf) hentet fra Vega bygdebok, på veg sørover til Bindalen og Namsos. Bildet er naturligvis tatt med det legendariske fjellet Torghatten i bakgrunnen, kjent fra det Helgelandske sagnet om Leka-møya. Navnet Torghatten går også igjen i eieren av skipets navn, Torghatten Trafikkselskap (etablert i 1878).

 

Allerede i 1955 startet planene om å få bygget en ny båt. MS Torghatten ble bestilt og bygget på Trosvik Verft i 1957 for 2,5 mill kr. MS Torghatten ble levert 14. desember, og satt i drift den 20.12.1957 på selskapets ukentlige turer mellom Brønnøysund - Namsos og Brønnøysund - Sandnessjøen - Mosjøen. En strekning på vel 205 sjømil. Lokalbåten var en svær investering for selskapet i disse tider da det var kamp om både penger fra staten og påtrykk for å danne et fylkesselskap som innlemmet de lokale ruteselskapene på sjøen og Vesterålens dampskipselskap (VDS) i 1955. Som vi skjønner ble det ikke noe av dette og dampskipselskapene lever i beste velgående om i en annen form. Torghatten Dampskipselskap er nå Torghatten ASA og har flere eierinteresser og driver lokale båtruter flere steder i landet.

 

Selskapet var helt fra starten av (som andre lokale båtselskap) avhengig årlige tilskudd fra postverket for frakt og ekspedisjon av post. MS Torghatten var i 1957 den største og prektigste båten i drift i distriktet, og den fikk etter hvert ry på seg til å være en av de beste og mest hensiktsmessige fartøy i lokalfarten. På rundturen Brønnøysund - Namsos - Brønnøysund hadde MS Torghatten 63 anløp kan en av styrmennene om bord, Tore Åsberg fortelle.

 

I postlugaren nr 1, mars 2007 side 9 leser vi at "Postmesteren i Brønnøysund opplyser i brev av 4. desember 1962 at postekspedisjonen Sør - Helgeland, Litra A (Danielsen 5) blir utført av MS Torghatten i ruten Brønnøysund - Bindal - Namsos - Brønnøysund." 

 

 

 

Postekspedisjon Sør - Helgeland A 7 II 61 stemplet på nk 487

 og brukt om bord i MS Torghatten.
(Det e svært vanskelig å finne brev og annet som beviselig har vært ombord i MS orghatten, så vet du om noe, setter jeg stor pris på å få vite om det...........)

Sjøvegen var fremdeles den beste og hurtigste transportåre for frembringelse av post og andre livsnødvendigheter, og reiser langs kysten, det ser vi bla av anløpsfrekvensen, selv om vegnettet og andre fremkostmidler som buss og tog etter hvert tok over.

 

 

Det var postekspedisjon om bord i hele ruten Mosjøen - Sandnessjøen - Brønnøysund Namsos. I ruten gikk også skipet innom flere anløpssteder som Rørøy, Igerøy og Ylvingen. Om bord var det "kiosk" hvor barna på Igerøy ved anløp gikk ombord og kjøpte tegneserieblad, noe som ikke var vanlig å få tak i ellers. I postlugaren ble brev og pakker sortert i ruten. I 1961 var det eget postkontor med postmann om bord. Brev kunne da også leveres om bord, og fikk da bla stempel med Sør - Helgeland A eller B. Postekspedisjonen om bord ble nedlagt 1.4.1963.

 

MS Torghatten ble i 1967/68 kjøpt av Salten Dampskipsselskap og omdøpt til MS Salten.

 

 

Rasjonaliseringsplaner og overføring av post, vare og persontrafikk til vegnettet gjorde at MS Torghatten etter hvert hadde sin siste tur til Mosjøen 10. september 1966 og ble lagt i opplag i Brønnøysund, hvor den lå til den senere ble solgt. Det var store lokale protester mot nedleggelsen av ruten på grunn av dårlige forbindelser både landevegs og på sjøen til regionsentra og sykehus, men det hjalp lite og er en annen historie.  

 

MS Torghatten var den andre båten i rekken med Torghatten navnet. Først var det DS Torghatten (1878-1917) og sist MF Torghatten (1979??), som fremdeles er i drift på ruten Horn - Andalsvåg. DS Torghatten som også førte post forliste 6.12.1917 i rute på Nefsholmene utenfor Vega. 

Det var postekspedisjon om bord i hele ruten Mosjøen - Sandnessjøen - Brønnøysund - Namsos. I ruten gikk også skipet innom flere anløpssteder som Rørøy, Igerøy og Ylvingen. Om bord var det "kiosk" hvor barna på Igerøy ved anløp gikk ombord og kjøpte tegneserieblad, noe som ikke var vanlig å få tak i ellers. I postlugaren ble brev og pakker sortert i ruten. I 1961 var det eget postkontor med postmann om bord. Brev kunne da også leveres om bord, og fikk da bla stempel med Sør - Helgeland A eller B. Postekspedisjonen om bord ble nedlagt 1.4.1963.

 

MS Torghatten ble i 1967/68 kjøpt av Salten Dampskipsselskap og omdøpt til MS Salten.

 

 

 

"M/s Torghatten som M/s Salten"

 


 

 

 

1957 - 1966

Kilder viser at den 454 tonn (brt) store passasjerbåten etter hvert hadde navnene MS Torghatten (57-68), MS Salten (68-81), MS Saltos (82-86), Azelia (86-88), Katerina (88 - 95) MS Avras (95-97), MS Elenig (97-01), til den ble slettet fra Loyds skipsregister som "Vessel continued existence in doubt"  i 2001. Skipet har vært i bruk bl.a. som passasjer, laste og fraktefartøy, ombygget og i fiske, herunder på Helgelandskysten og ute i verden.


 

MS Torghattens vinterrute 1963/64

(Postekspedisjonen var da nedlagt)

 

 

 

Dette kapitlet avsluttes med

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Vega bygdebok II

Blad av Brønnøy historie 2008 og 2009

Postlugaren - Norsk Skipshistorisk Forening

Forskjellige hjemmesider på internett.

Trosvik Verksted i Brevik, Porsgrunn kommune

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 300 884
since 2008/May/25
It took 0.0755 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved