Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 
Reisende postekspedisjoner på Helgeland og Vega
Kapittel 1

D/S Torghatten, D/S Heilhorn, D/S Vegtind, og D/S Torgtind

Postfrakt og postekspedisjon 1878 - 1925.

 

 

D/S Torghatten var det første dampskipet Torghatten Dampskipselskap AS kjøpte i 1878 og satte i rute på Sør-Helgeland, Brønnøy, Bindalen, Velfjorden, Vega og øyene i 1878/79. Skipet hadde fra første dag postføring om bord, samt rett til å føre postflagg. Posten ble tatt imot om bord og ordnet av skipet første fører Eldor Jacobsen, og senere hans etterfølgere.    

 

Torghatten hadde inngått følgende kontrakt med departementet/staten om postføring på selskapets dampskip, D/S Torghatten:

 

  .
Dette var nok en alminnelig kontrakt som også andre postførende dampskipsselskap måtte akseptere. Generelt hadde de biposter som førte posten før Torghatten overtok hatt omtrent samme betaling. Her sparte nok staten etterhvert noen kroner, og fikk en raskere og bedre postgang.

D/S Torghatten, 1878 - 1917:Først i 1888 fikk DS Torghatten poststempel ombord som føreren (som det da het) kunne bruke til å stemple brev og post mottatt om bord på skipet.
3 rings kassasjonstempel med nr. 374 på nk 53. Finnes sjeldent på hele brev! (Ikke vask eller klipp frimerker av gamle brev/konvolutter, ta vare på hele konvolutten og gjerne også innholdet om det finnes, det er nemlig god historie.).Dette stemplet ble brukt til i 1906 da skipet fikk postekspedisjon og postmann ombord, som etter hvert brukte følgende stempel til annullering av frimerker på post levert om bord:

 

 

1. Søndre Helgeland Posteksp. * SL. Stemplet var i bruk 1906 til 1908, ombord på D/S Torghattens postekspedisjon. 

2. Søndre Helgelands Posteksp. A, SL. Stemplet var i bruk fra 1908 til 1925, ombord i D/S Torghatten (1908 - 1917) og D/S Heilhorns (1908 - 1925) postekspedisjoner. Dette stemplet er stempel nr. 1 som er omgravert.

3. Søndre Helgelands Posteksp. B, SL. Stemplet var i bruk fra 1908 til 1925, omord i D/S Torghatten (1908 - 1917), D/S Heilhorns (1908 - 1925), og D/S Vegtinds (1912 - 1925) posekspedisjoner.

4. Søndre Helgelands posteksp. C, SL. Stemplet var i bruk fra 1914 til 1925, ombord i D/S Torghatten (1914 - 1917), D/S Heilhorns (1914 - 1925), D/S Vegtinds (1914 - 1925), og D/S Torgtinds (1914 - 1925) postekspedisjoner.

 

Postekspedisjonene opphørte i 1925.

 

 

 

 

D/S Heilhorn 1908 - 1925?
D/S Vegtind 1912 - 1925?

 

 

 

 

 

 

 

D/S Torgtind 1912 - 1925?
Post og stempel brukt på disse postekspedisjonene:


Søndre Helgelands Posteksp. *, SL; stemplet 18.XI.1907. på kort sendt til USA fra Hommelstø, stemplet om bord i D/S Torghatten.

Postkort med lokalporto 3 øre/nk 97 tilleggsfrankert med 2 øre/nk 93 og sendt til Bø i Helgeland fra Muddvær 13.XI.1917 med Søndre Helgelands Posteksp. A, stemplet om bord i DS Torghatten rett før den forliste med totalhavari 6.12.1917, hevet og solgt til hugging av Dyre Halse i Trondheim.

 

 


Søndre Helgelands Posteksp. A, 13.XII.1917, stemplet om bord i D/S Heilhorn eller D/S Vegtind.

 

 

Brev sendt av handelsfullmektig Kristian Qvale (f 1874) fra U. S. Kvaløen i Brønnø den 17.9.1910 til Grosserer og en av stifterne av Torghatten Dampskipselskap AS herr Peder Ulrik Knoph (1833 - 1912) på Terråk (handelsmann, post og dampskipsekspeditør, og gårdbruker). Kvaløen var dampskipsekspedisjon og utgangspunkt for Torghattens båter fra 1879 til 1911/12 da det ble bygget mer sentralt dampskipskai og senere ny dampskipsekspedisjon i Brønnøyvika (Brønnøysund). I dag kommunesentret i Brønnøy kommune. Brevet er sendt og stemplet med Torghattens postekspedisjon stempel Søndre - Helgelands Posteksp B, på nk 100 (1909). Dette brevet kan være stemplet på postekspedisjonen om bord i D/S Torghatten eller et av de andre dampskipene. Heilhorn, selskapets andre skip som ble satt i drift fra 1.7.1908. D/S Vegtind kom i drift først i 1912. Det går ikke frem av rutene hvilke skip som gikk de enkelte dager/uker eller hvem som ekspederte post. Som vanlig ved andre postekspedisjoner vekslet dette etter tur og fritid, og stemplene er nok brukt om bord vekselvis på skipene.

 

Noen som har kopi av stemplet Søndre - Helgeland Posteksp. C?


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 822
since 2008/May/25
It took 0.0860 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved