Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

Muddvær

Poststed

 

Motivet er også brukt som privat postkort

(img: internett/ukjent fotograf)

 

 

 

Kart Muddvær 2010

 

 

 

 

Brevhuset/poståpneriet i Muddvær.

(Foto T. Pedersen ©)

 

Brevhusstyrere:
Peder Pedersen Muddvær 1.4.1913.
Gårdbruker og fisker Ditmar Pedersen 1.5.1913 (f.1883).
Poståpnere:
Tidligere brevhusstyrer Ditmar Pedersen 1.4.1938 (f.1883).
Peder Pedersen midlertidig fra ca 1945.
Dampskipsekspeditør Per Pedersen 1.10.1949 (f.1919) - 1969.

 

Brevhuset ble opprettet i 1913, endret til poståpneri i 1938, som senere ble nedlagt i 1969. Kassasjonsstemplet ble brukt fra 1913 til 1934, og fra 1934 stemplet Muddvær Kronet Posthorn, senere i 1938 datostempel Muddvær i Helgeland, og deretter  adressen 8983 Muddvær, da postnummer ble innført i 1968. Postnummerstempel blimidlertid ikke tildelt da brevhuset ble nedlagt i 1969.

 

Post til og fra stedet ble sendt med Torghatten Trafikkselskaps dampbåter, som hadde egen postekspedisjon om bord, og førte post fra 1878. Brev og kort fra Muddvær kan derfor også være stemplet av Søndre-Helgelands postekspedisjon med litra A. Regelen var at brevhuset i Muddvær stemplet med kassasjonsstempel og nærmeste poststed deretter (postekspedisjon) måtte da stemples med datostempel, her på D/S Torghatten. Kortet var underfrankert med 2 øre som ble satt på ombord av postekspedisjonen, 3 øre lokalporto, 5 øre ut av kommunen.

 

 

 

Her fra 13 XI 1917

 (Img: internett)

 

Muddvær fuglefredningsområde

 

 

 

Muddvær hadde i perioden 1913 - 1969 følgende stempel:

 

1. 4 rings kassasjonsstempel nr. 781, april 1913 -1934

 


2. Kronet posthorn Muddvær, september.1934 - 1938.

 

Muddvær kph


3. Muddvær TA, 1.4.1938 - 1953. Stemplet med teksten Muddvær i Helgeland er ikke sett/registrert.

 


4. Muddvær IIA 18.11.1953 - 1.10.1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 869
since 2008/May/25
It took 0.0992 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved