Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

M/S Vegtind

Postfrakt ombord 1957 – 1980.

 

 

MS Vegtind 

 

 

M/S Vegtind ble kjøpt av Torghatten trafikkselskap i 1957 og satt i rutetrafikken på Vega og øyene. Båten som var en kombinert ferge, godsbåt og passasjerbåt, gikk fra Rørøy til Tjøtta, Brønnøysund og Mosjøen, og i lokal trafikk på øyene, se bl.a. Lånan poststed.

 

At det ikke var postekspedisjon/postlugar eller styrmannspost om bord har jeg ikke klart å dokumentere på annen måte enn med dette postfrakt brevet fra 6.4.1961 som viser at MS Vegtind kun har fraktet post i sekker og det da følgelig ikke har vært egen postekspedisjon ombord i MS Vegtind:

 


 

Eller?

 

 

Etter at "båtposten" ble nedlagt i 1963-64 ble post fraktet til øyene på vanlig vis i en postsekk til også de siste poststedene i øyene ble nedlagt, i årene 1980-85. Da var det få fastboende igjen i øyene, og ikke særlig behov for rutegående fartøy lengre. Rutetrafikken i øyene opphørte etter hvert, Det er i dag en rute fra Kirkøy til Sandnessjøen i Alstahaug, som anløper noen av øyene, men helt uten post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Vegtind ble tatt ut av lokal rutetrafikk i 1980. Og er en av de få gamle båtene som fremdeles er i bruk, ombygd til dykkerbåt med navnet MS Risøy.

 

 

MS Vegtind hadde fra 1.6.1957 følgende ruter:

 

Fra Brønnøysund 17.30 – Ulvingen - Rørøy- Igerøy – Vevelstad – Tjøtta – Sandnessjøen og Mosjøen 5.30 - Fra Mosjøen 17.30 – Sandnessjøen – Tjøtta – Vevelstad – Brønnøysund – Rørøy 7.00 - Igerøy – Ulvingen – Rørøy 9.15 – Brønnøysund 11.00 etc.

 

På samme tid gikk også MB Ramtind og MS Tempo på rute i øyene, innom Brønnøysund – Sundsvoll - Muddvær – Torgøyene – Vikasjøen – Tjøttaøyene herunder Lånan – Rørøy – Igerøy – Skjervær – Ness Vallsjøen – Hysværøyan – Kirkøy, i varierende rekkefølge.

 

Først i 1958 to turer ukentlig til Mosjøen. I 1960 ble det 2 turer daglig tur/retur med MS Vegtind, Brønnøysund – Rørøy, utenom Mosjøturene. Og i 1969 3 turer daglig på fire ukedager. Etter hvert gikk kun MS Vegtind i fart på Vegaøyene, og til rutene i øyene opphørte først på 80 tallet.  

 

I tillegg til MS Vegtind, har altså en del andre båter deltatt i postfrakt, persontrafikk og varetransport til øyene, som MS Ramtind, MS Lånan, MS Tempo og andre private små fraktefartøy, samt Tore Hansens skyssbåter, innleid av Torghattens trafikkselskap. Postfrakten i øyene varte i dette perspektivet i vel 100 år, og nå har andre kommunikasjoner overtatt.   

 

Fra denne tidsepoken finnes det ikke mange postale objekter som dokumenterer postbehandling om bord i rutegående fartøy i perioden 1888 til 1963-64.

 

De fleste anløpssteder hadde sitt eget brev eller posthus så post om bord er mest trolig levert av reisende eller på steder som Igerøy, Sundsvoll, Vallsjøen, og Ness, men kan også være stemplet fra andre steder som Muddvær.

 

TTS Rutekart 1980

Vegaøyan

 

 

 

 

 


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 862
since 2008/May/25
It took 0.0806 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved