Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

Gladstad

"postkontor"

 

 

 

Ble åpnet i 1938 - nedlagt i 2001, og det ble Post i Butikk (PiB).

 

På 1850-60 tallet er det kjent et uoffisiellt poståpneri på Gladstad, fra 1853 til ca 1864. Dette finner vi vel beskrevet i Vega bygdebok bind III. Mye av den offentlige post (brev) innad i kommunen, mellom presten, fattigstyret, lensmannen, ordfører og Rørøy, etc. som finnes i denne perioden er uten portoangivelse, først og fremst fordi de hadde portofrihet og postbudet ble betalt med bærepenger. Post/brev ut av kommunen og til kommunen er frankert og stemplet på foreskrevne måte med attestasjon på portofrihet. Noen få private brev utenfra finnes med frimerker etter 1860. Brev fra handelsmenn til kommunen, og andre private brev, er som oftest uten frimerker og betalt franco med 5 skilling, dvs. sendt slik at mottaker måtte betale for brevet. Private brev med frimerker i perioden 1855 -1860 stemplet rist/337/VEGØ? Om det er noen som leser dette som har det, ville jeg sette pris på å bli kontaktet?

 

 

Gladstad poståpneri ble åpnet 1.7.1938, administrativt under Brønnøysund postkontor. Poståpneriet ble fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, og fra 1.1.1977 Postkontor C. 1.9.1988 ble navnet endret fra Gladstad postkontor til Vega postkontor. Postadressen ble da Gladstad, 8980 Vega, og fra 1.3.1999 med postboksadresse Gladstad, 8981 Vega. Post ble brakt til poståpneriet via Rørøy og Sør-Helgeland postekspedisjon, med rutebil og buss.

 

 

 

 

Gladstad på 60-70 tallet.

 

 

 

Gladstad poståpneri lå bak trærne i det røde huset, rett bakom og til høyre for kirkespiret på postkortet, og postkontoret flyttet derfra i 1986.
I det blå huset til høyre og foran postkontoret holdt handelsmann Ole Nessjøen butikk i mange år, kolonial med alle slags varer som folk hadde bruk for og ikke hadde bruk for, slik som i dag. Boligen hans ligger bakom butikken. Butikken ble revet en gang på 80 tallet, da det skulle bygges ny og bedre veg og senere gangveg i Gladstad-krysset.

 

 

 

Gladstad  stempel TA (1) 13.12.1939 på nk 221.

 

Poståpneriet/postkontoret har hatt følgende kjente stempel:

 

1.      Gladstad TA, 1.7.1938 - 24.11.1944

2.      Gladstad IIA 24.11.1944 – 20.11.1963

3.      Gladstad HJ-SA 25.5.1944 – 28.11.1945

 

gladstad

 

 

4.      Gladstad HJ-SA, 11.12.51 – 25.1.1952

5.      Gladstad HJ-SA, des. 1955, og des. 1956

6.      Gladstad I22, 20.11.1963 – 20.6.1972

7.      8980 Gladstad I22n (890 ca 9 m.m.), 20.6.1972 –

8.      8980 Gladstad I22n (8980 ca 11 m.m.), 20.6.1972-

9.      8980 Vega I22n, 1.9.1988 - 2001 (flere typer)

10.     Flere bølgelinje maskinstempel med 8980 Gladstad og

        8980 Vega finnes også, hvor bruksperiode ikke er

        kjent.  

 

Postkontoret hadde i denne perioden to postmestere


(Poståpnere/styrere)
Alf Olov Løbeck 1.7.1938 (f. 1913). 
Torbjørn Løbeck 1.11.1980 (f. 1947).


Oblatstempel 1940 – 1945, nr. 2353, 2583 og 5041, og lakkstempel Gladstad 1938 -.

 

Skranke A og B hadde verdistempel 8980 Gladstad og 8980 Vega. Flere postbankstempel/innskuddstempel og PSS. Se siden om Vega postbank.

 

I tillegg finnes landposttjenesten som hadde ruter ut fra Gladstad fra 1964, med Vega A, B og C (sees brukt både av LP og kontoret), samt LP A, B og C, innskuddsstempel etc.

 

Postkort Gladstad sentrum ca. 1980-85 med Postkontor, Kirke, Rådhus, butikker og prestegården

helt i forkant. Kolstadsjøen i bakgrunn.

 

 

Gladstad (1) 2.8.1943.

 

 

 

Vega postkontors girostempel / verdistempel 1970 - 2001?

Gironummeratørene (stempel) av denne typen hadde sin glanstid på 1970 og 1980 tallet. De forsvant ikke før de siste manuelle kontorene (de uten PSS - Postens skrankesystem) ble lagt ned på slutten av 1990 tallet. Relativt moderne stempel altså. Det ble produsert numeratører i forhold til antall luker ved postkontoret, desto flere luker, desto flere numeratører og litra. Her er noen:

 

 

        

Skranke B 702 304 POST fra 22.08.87, B-, 8980 GLADSTAD og 702 304 POST 6.10.88 B-, 8980 VEGA.

Gladstad postkontor skiftet postnummeradresse fra 8980 Gladstad til 8980 Vega 1.9.1988.

 

 

Vega postkontor: Siste dag 21.08.2001 som postkontor før post i butikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kong harald  dronning sonja

 

Norges Konge og Dronning

Vega.

 

 

 

Maskinstempel 2001.

 

underfrankert sending

 

For lite betalt porto, da mottar du som avsender faktura fra Posten Norge juli 2012 .

 

 

 

 

 

Prestegården på Gladstad

Postkort K. Næss

 

 

Prestegården på Gladstad

 

 

Bygningsmiljø og kulturhistorie

fra 50 - 60 tallet.

 

To damer sykler/går på den gamle "Limåsveien" fra Gladstad til Limåsen.

Den gamle Borgstua ved siden av hovedbyningen er senere revet og

erstattet av uthus/garasje, og et stabbur er kommet til mellom

hovedbygningen og fjøsen til høyre. Ildhuset er revet og erstattet

av ny prestebolig. Vegen er flyttet og nye bygninger er kommet til. Jordene

på prestegården er det lite av igjen.

 

 

POSTKORT

 

stemplet

Gladstad 22.7.1958

(bygningen ble revet en gang på 50-60 tallet og erstattet av ny bygning)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 300 874
since 2008/May/25
It took 0.0811 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved