Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

 

Bukkøy

poststed

 

 

 

Poststedet og Brevhus II, BUKKØY lå i øyværet med samme navn, i Tjøtta kommune, administrativt under Brønnøysund postkontor. Bukkøy ble ved kommuneendringen i 1964 overført til Vega kommune. Til brevhuset Bukkøy hørte også husstandene på Olderøy og Lisøy, og disse hentet posten selv med båt på Bukkøy ved høve. Bukkøy brevhus ble opprettet 1.5.1939 og nedlagt 31.10.1974. Fra 1.1.1959 omgjort til Brevhus I, og endret adresse til 8996 Bukkøy i mars 1968. Etter nedleggelsen i 1974 ble postadressen Bukkøy, 8980 Gladstad. Brevhusstyrer Conrad Bukkøy bygde eget rom for post i sitt eget hus. Post, varer og gods til og fra Bukkøy ble levert med Torghattens båter ved ekspedisjonskaia på Bukkøy til midt på 60 tallet, etter dette ble båtene større, det gikk hardt utover kaiene, og rutebåtene måtte deretter bli ekspedert med småbåt på leia inn til Bukkøy.

 

Poststedet og ekspedisjonskaia lå her:

 

 

 

 

Poststedet BUKKØY hadde i sin virksomhet på 35,5 år følgende 2 stempel:

 

 1. Kronet posthorn Bukkøy 1.5.1939 –

    1.1.1959.

 


 2. Bukkøy åpen stjerne I22 1.1.1959 –

    31.10.1974.

 


Siden det var brevhus ble et ikke tilsendt brevhuset andre stempel selv etter postnummeradresse innføringen 1.3.1968.

 

 

 

 

Stempelavtrykk fra postarkivet, kronet posthorn og I22 BUKKØY.

 

 

Brev fra Conrad Bukkøy (brevhusstyrer) til Fredrikstad stemplet med kronet posthorn BUKKØY på nk. 354 og helt korrekt sidestemplet Sør-Helgeland B 28.VII.1948 postekspedisjonen på en av Torghattens båter. Han var åpenbart også agent for Sleipner båtmotorer (img.int).

 

 

Brevhusstyrere:

 
Småbruker og agent Conrad Bukkøy 1.5.1939 – 1.10.1964 (f.27.8.1891).
Paula Hanssen 1.10.1964 – 31.10.1974 (f.9.9.1925).

 

Kilde: Egne, Poststedsdatabasen, og Arnstein Hanssen Gladstad/Bukkøy.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 812
since 2008/May/25
It took 0.1044 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved