Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

Bodø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nk 53 VI i 1892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et utsnitt av et postkort fra Bodø ca 1908, dvs. tidlig og før andre verdenskrig da byen ble bombet.

 

 

Mere om Bodø

 

 

Bodø er i dag også, en pen og moderne by, og Nordlands hovedstad.

-------------------------------------

Noen kilometer sør av Bodø by ligger øyene Arnøy, Fleinvær og Fugløy.

Fugløy sett fra Gildeskål

 

Nord-Fugløy

 

Nordfugløy

 

Postkvittering for innbetaling 12.12.1965 sendt handelsmann i Sør-Arnøy og kvittering av brevhusstyrer Jerda Johnsen.

 

                                

Nordfugløy brevhus 7.2.1970 og siste dag 30.6.1986

 

 

 

 

 

Nordfugløy hadde brevhus I fra 1.4.1958 til 30.6.1986, og Sørfugløy hadde poståpneri fra 1.4.1932 til 31.8.1988. Post til og fra via bipostrute 6909, og Nord-Helgeland postekspedisjon, dvs. alltid med dampskip og motorbåt, MS Salten og MS Beiarn og flere, ekspedert fra land med åttring og senere ved dampskipskaia. De siste årene 1950 til 1980 var morfar Alfred Pettersen dampskipsekspeditør i Nordfugløy

 

ARNØY

 

 

 Arnøy 

 

 

 

 

1857
-------------------------------------

Dette brevet fra 1857 er sendt fra Fugløya Via Gildeskål til Bergen:

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Frimerkeløst brev som er datert FUGLØEN den 20de juli 1857, signert H. Amland og sendt til Bergen,
Innvendig påført modt. 28 juli. På baksiden har brevet håndåndskrevet annullering
GILLJE (Gildeskål) 22/7-57 og karteringsnotat " 2-5". 
Brevet er også stemplet NORDLAND (type I) 24 7 1857, omkartert på Nordland postkontor og gitt nytt karteringsnummer 18.
Ifølge Gjelsvik var dette Nordlandstempelet brukt (utlånt) ombord i GLER på 3 turer (dvs. tur 7, 11, og 15) denne sommeren, og skulle nettopp være levert tilbake til Nordland Postkontor! 
Datoen stemmer da følgelig med GLERs avgang fra Nordland Postkontor 24/7-1857 (sydgående på tur nr. 19). Dampskipet var i henhold til ruten i Bergen 29/7 noe som ikke stemmer helt med påskriften "Modt 28/7", men dette kan selvsagt være en feildatering eller så
var skipet foran ruten!? Er det noen som har karteringslistene? 

I brevet fremgår det at Amland (skipper?) er på tur sørover med båt men pg av været er forsinket og ikke har lykkes å få med seg den ønskede varen. Brevet er sendt til firmaet J. L. Mowinkel & Søn i Bergen. Hvem var Amland? Dette brevet er typisk for de mange nordlandsbrevene fra mindre steder langs nordlandskysten, også Vega, med eller uten frimeker sendt til Trondheim, Bergen og Cristiania på den tiden og fremover til først i det 19 århundre I filatelistisk litteratur fins det svært mange bilder av brev til dette firmaet i Bergen og tilsvarende brev fra Nordland.

Dette private brevet har også en annen side og det er at "skipperen" ikke hadde betalt porto for brevet,
og ikke var det en portofri sak heller. I 1854/55 ble frimerke innført, samtidig som det ble enhetsporto
med porto etter vekt. Og alle betalte brev skulle ha påsatt frimerker. Nå var det ikke alle postkontor som hadde frimerker. På fugløy var det i 1857 ikke postekspedisjon av noen form og brevet kom ubetalt til Gildeskål hvor det var postkontor/ekspedisjon. Portoen var 4 skilling (1 skilling ca. 3,5 øre) for et vanlig brev i 1857 inntil 1 1/2 lod (1 lod ca 15,5 g) forutsatt at porto var betalt med frimerke. Det var ganske vanlig å sende ubetalte brev. Ubetalt (uten frimerke) ble brevsenderen ilagt en form for straffeporto, og ubetalt ble portoen 5 skilling for dette brevet som mottakeren nok måtte betale ved ankomst for å få utlevert brevet. Siden brevet er påskrevet mottatt er dette nok tilfellet. Brevet er kartert som nr. 2 på Gilleskål og ilagt
porto på 5 skilling, som vist med 2 - 5. På Nordland postkontor ble brevet omkartert med nr 18 og ankom Bergen med dampskipet Gler den 28.07.1857. Samtidig er det utløst av mottakeren mot 5 skilling i porto.
----------------------------------------------------------------------
Ref: The Nordland Post Office on land and at sea; T. Gjelsvik 2005. Dampskipet Gler

 

 

Som ble bygget i 1849 ved Horten verft.


 

Fygløy

 

Postkort Fugløy ved Bodø, Gildeskål.

 

gildeskål 

 

ca 1959

 

Nordfugløy Gildeskål Bodø

 

 

Bodø nesten 106 år etter nk 53.

 

Bodø

 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 853
since 2008/May/25
It took 0.0887 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved