Home | Sitemap | Contact | Norsk
Home   Sitemap   Contac
 
Postal history Vega
Postal History of Vega
 
 

 
 

 

Bindal

 

Bindal kommune ligger lengst sør i Nordland fylke og Sør Helgeland, og er med de siste grensejusteringer fra 1964 slik vi kjenner den i dag.

 

 

Her ligger Terråk hvor Nordlands første postkontor, Nordland Postkontor ble opprettet på gården Terråk i 1805. Terråk er i dag kommunesentret i Bindal. Postkontoret ble senere nedlagt og flyttet til Namsos i 1866. Innimellom har postkontoret vært plassert flere steder i Bindal, på Terråk (1805), Hildringen (1813) og midlertidig noen år på Øksningen (til ca. 1827). I 1850 ble postkontoret flyttet til Gutvik og gården Ottersøy i Nærøy.

 

 

Kart Terråk - Øksningen - Hildringen

 

 

 

 

Nordland Postkontor på Terråk gård, bilde er fra sist på 1800 tallet

Nordland Postkontor på Ottersøy.

 

 

 


Postkontoret hadde stor betydning for posten til og fra området og var bindeleddet mellom ”Nordlandene” og Trondheim. Nå posten ankom ble den omkartert her og liste med eventuelle lokal post ble oppslått utenfor postkontoret. Mottakeren måtte da hente brevet selv eller sende gårdsfolk etter brevet. Det samme om brev skulle sendes. Post tildistriktet ble etterhvert sendt videre i distriktet med lokale biposter. Det er ikke allment kjent registrert brev til eller fra Vega så tidlig, men det finnes kanskje, og sannsynligvis har det vært sendt brev til og fra Trondheim, Bergen og Christiania og Vega, som andre små steder langs kysten i hele NordNorge? Usannsynlig er det ikke. Det finnes svært god dokumentasjon på post mellom Vega og bl.a. Bergen sist på 1800 tallet, som har gått med postekspedisjonene ombord i dampskip.


 

Hildringen (Nordland Postkontor 1813 - 1850)

 

 

Nordland postkontor fikk stempel, 1 rings type først i 1848, og brukte 3 rings kassasjonsstempel nr 216 fra 1855/56. Brev fra distriktet vil derfor ikke ha stempel før 1848, men være påført dato og avsender/mottaksted på annen måte i håndskrift. Etter 1848 finnes det 7 typer Nordland stempel, to er brukt ved postkontoret og 5 er brukt ombord i dampskipene som gikk i Nordlandsruta, sannynligvis er stemplene vekselvis brukt både på land og sjø.


                      3 rings 216 på nk 1

 

Til Bindal har ettehvert tilhørt følgende poststeder Nordland postkontor, Bindalen, Terraak/Terråk, Fiskerosen, Røytvoll, Nord-Horsfjord /Nordhorsfjord, Tosenjorden/Lande, Holm i Helgeland, Kvalvik/Kvalvik i Helgeland, Bindalseidet, Aarsand/Aarsandøy/Årsandøy, Skotnes, Valviken, Bogen i Bindalen, Helstadløkken/Hellstadløkka, Tosbotnet, Risøen/Risøy i Helgeland, Harangsfjord, Gaaardsæter/Gardsæter, Lysfjord, Aaenbygden /Åbygda, Sør-Horsfjord/Sørhorsfjord, Kollsvik/Kollsvikja/Kollsvika, Øksningøy, Skjelsviksjøen, Hildringen, Borkamo, Reppen i Bindal/Reppsundet, Breidvikhamn, Vassås og Torbergskogen.

 

 

Terråk 25.7.1981

 

 

 

(Kart Terråk - Gutvik)

 

 

 

Poststedene i Bindal 1936 Terråk, Øksningøy, Hildringen. Posten til Nordland Postkontor ble noen år hentet på Gutvik i dampskipsruta, men det ble for omstendelig så postkontoret ble i 1850 flyttet til Gutvik på gården Ottersøy i Nærøy kommune, til Nordland postkontor ble nedlagt og endelig flyttet til Namsos i 1866. Mye av endringene kom av at posten til Terråk over land fra Numedalen ble endret, etterhvert som dampskipene overtok postfrakten, og Terråk lå inne i Bindalsfjorden, og derved utenfor hovedruten med dampskip. Det tok for lang tid å gå innom Terråk.

 

Som vi da ser av kartet ble altså Nordland postkontor flyttet ut av Nordland fylke i 1850.

 

Omsorteringskontorene om bord i dampskipene mellom Trondhjem og Hammerfest ble etter navneendringen fra Nordland postkontor til Namsos postkontor i 1866, fortsatt benevnt NORDLAND POSTKONTOR. Brev stemplet med Nordland stempel etter 1866 er da utlukkende stemplet ombord i et dampskip. Mellom 1848 og 1866 er Nordlandsstemplene brukt både på land og ombord i sorteringskontorene/postekspedisjonene på dampskip.


 
 
 
 
Latest news:
You are visitor
nr 312 825
since 2008/May/25
It took 0.0903 seconds to load this page. Copyright 20©10 aurorexchp.net - All rights reserved | Design, layout and system: VegaDesign.net

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved